Akçelik Madencilik Kömür Kum


Akçelik Madencilik olarak ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini en verimli şekilde işleyip, ülke ekonomisine katkı sağlamak kadar, doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. Çünkü kalite ve güven kavramlarını sahiplenmek demek, toplumun farklı kesimlerinin ürün ve hizmet taleplerini karşılayıp maddi açıdan kazanç elde etmeyi, doğaya zarar vermeyen uygulamalarla gerçekleştirmek demektir.


Doğaya Saygı Duyan Madencilik


Ham madde tedarikinden taşımaya, tüketimden geri dönüşüme ve atıkların değerlendirilmesine kadar her aşamada, ürünlerimizin çevreye zarar verecek etkilerini en düşük seviyede tutma çabası içerisindeyiz. Bu çabamızın kapsamına giren uygulamalar ise;


Tüm kazı çalışmalarımızda çorak ve verimsiz olan araziyi çalışma bitiminde işlemek,


Gelecek nesillere duyduğumuz saygı ve sorumluluk nedeniyle ağaçlandırma çalışmalarımıza hiç durmadan devam etmektir.


Akçelik Madencilik olarak, bize sunduğu zenginlikler nedeniyle doğaya teşekkürü borç bilerek her yıl 20.000’in üzerinde fidan dikiyoruz. 2006 yılı itibari ile 60 hektarlık yeşil alanda 100.000 civarında fidan dikimi[n1] yapmanın mutluluğu, doğaya daha fazla katkı sağlamak için duyduğumuz hevesin en yeşil ve en canlı kanıtlarını oluşturuyor.