İyi Çalışan, İyi İş

Tüm birimlerimizde kurum kültürümüzün ve değerlerimizin benimsenmesi, İnsan Kaynaklarımızda prensip olarak kabul ettiğimiz temel ilkedir.

Akçelik Madencilik olarak sürekli gelişme kaydetmenin yenilikleri takip etmek ve eğitimle mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bu yüzden çalışanlarımızın deneyim kazanabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı yaratmayı hedefliyoruz.

Kariyer yönetimimiz ise belirlediğimiz stratejik hedeflerimize yönelik beklentilerimizle örtüşen niteliklere sahip kişileri şirketimizin bünyesine katmak ve potansiyelin geliştirilmesine yönelik planlamaları hayata geçirmekten oluşuyor.

İnsan Kaynakları profilimizi oluşturan çalışanlarımızın özellikleri ise şunlardır:

Kurum Kültürüne Saygılı

Kurumumuzun değerlerine [n1] sahip çıkmak,

Etkili İletişim

Açık, net ve dürüst bir iletişimi hem ekip üyelerimizle hem de müşterilerimizle sürdürmek,

Yenilikçi

Dünyada ve Türkiye’de gelişen trendleri şirket hedeflerine uygun bir şekilde adapte edebilmek, yenilikçi bir vizyona sahip olmak,

Çözüm Odaklı

Çözüm odaklı yaklaşımla kendisini ve işini geliştirmeye hevesli olmak,

Sorumluluk Sahibi

Sorumlu olduğu işi sahiplenmek, takip etmek ve zamanında gerçekleştirmek,

Ekip Ruhu

Başarıyı bireysel değil; ekip işi olarak algılamak, ekip olarak performansı başarıya götürmek için çalışmak,

Özgüvenli ve Sinerjiye Açık

Sorumlu olduğu iş hakkında inisiyatif almak ve işi geliştirebilecek fikirleri rahatlıkla paylaşabilmek,

Kişisel Gelişime Önem

Sürekli öğrenmeye açık olmak ve kişisel gelişimle ilgili sorumluluk hissetmek.