KÖMÜR PİYASASINDA Kİ GELİŞMELER VE YATIRIMLARIMIZ


2017 kasım ayında o zaman ki Enerji ve Tabi Kaynaklar bakanı sayın Berat Albayrak’ın ithal kömürle elektrik üreten tesislerin yerli kömüre geçmeleri için 2018'den itibaren teşvik uygulayacaklarını açıklaması ile son yıllarda yerli kömür üreticilerine sağlanan destek üst seviyeye çıkmış, 2018 yılı yerli kömür üretiminde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yerli kömürün elektrik üretimindeki payı yüzde 16’ya ulaşmıştır.2018 de artan talebin yerli kömür üreticileri tarafından yeterince karşılanamadığını fark edip bunun için yeni yatırımlara yönelen firmamız, Tekirdağ bölgesinde hali hazırda aktif çalışan 3 kömür sahasına ek olarak, 2018 başında Edirne Süloğlun’da üç kömür sahasını satın almış, 2018 in sonunda da Tekirdağ Malkara’da Yelten Madencilik ’in kömür sahasının 10 yıl boyunca işletmecisi (rödevansçısı) olmuştur. 


Aktif çalışan kömür sahalarının sayısını 7 ye çıkararak, hem üretim miktarını ve çeşitliliğini arttırmış, hem de zenginleştirilmiş (yıkanmış + kurutulmuş) kömür üretim kapasitesini 350.000 ton/yıl dan 750.000 ton yıl seviyesine, Tüvenan kömür üretim kapasitesini de 3.000.000 ton/yıl kapasitesine çıkarmış bulunmaktadır.