Akçelik Madencilik olarak misyon edindiğimiz ilkeler;


 Türkiye’deki kömür ve endüstriyel ham madde ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayarak madencilik sektörüne firmamızın imzasını atmak,


 Güvenilir bir firma olduğumuzu hem çalışanlarımıza hem de müşterilerimize göstermek,


  Hizmetlerimizde ve projelerimizde yasalara uygun olarak hareket ederek uluslararası kalite standartlarında bir kuruluş olmak,


 Küresel anlamda yakından takip ettiğimiz teknolojik gelişmeler doğrultusunda çalışmalarımızı şekillendirerek ülkemizin doğal kaynaklarını optimum düzeyde kullanmak ve verimliliklerini arttırmak,


 Faaliyetlerimiz sonucu elde ettiğimiz ürünleri dış pazarlara sunarak yatırımlarımızla ülke ekonomisini geliştirmektir.


 Başarılı bir şirket olmak ve hedeflerimize ulaşmak için;


 Yenilikçi vizyona sahip olmak ve değişimden korkmamak,


 Yönetim anlayışımızı müşteri memnuniyeti üzerine inşa etmek,


 Çalışanlarımızın kendilerini geliştirebilmelerini sağlayacak eğitimler için destekte bulunmak,


 Çalışanlarımızın iş güvenliğini sağlayacak düzenlemeleri yapmak,


 Üretim tekniklerimizi geliştirebilmek ve küresel standartlara uygun hale getirmek için teknolojiye yatırım yapmak,


 Ürün kalitesinde maksimum seviyeyi yakalamak için kontrol mekanizmaları oluşturmak,


 Ürünlerimizin hak ettikleri değeri bulmaları için profesyonel pazarlama stratejileri geliştirmek,


 Çözüm odaklı ve planlı çalışmayı prensip haline getirmek kabul ettiğimiz değerlerdir.