Durmaksızın Yenilenen Tesisler Türkiye’nin madencilik sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olarak tesislerimizi, kömür ve ham madde ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak, doğaya ve yasalara saygılı üretim yapabilmek amacıyla sürekli olarak yeniliyoruz.


86.000.000 ton kömür rezervi bulunan Malkara tesisimizde  evsel ve sanayi kömür çeşitleri satışa sunulurken, 150.000 ton/yıl kapasiteli Akpınar tesisimizde evsel ve sanayi kömürü ile birlikte kil satışı da yapılmaktadır.


56.000.000 ton kömürün bulunduğu Süloğlu tesisimizde 100.000 ton kapasiteli kömür kırma-boyutlandırma-kurutma tesisi ile kömür, kuvars kumu ve manganez üretimi yapılacak olan Binkılıç tesisimizin yapılandırma çalışmalarına hızla devam ediyoruz.