Çok “Kaliteli” Bir Anlayış

Akçelik Madencilik olarak ödün vermediğimiz değerlerden biri olan kaliteyi mutlak anlamda en iyi, en dayanıklı, en güzel, en güvenli ifadeleriyle tanımlamayı yeterli görmüyoruz.

Bizim için kalite; müşteriye, çevreye, topluma ve insana saygılı olmaktır. Bu saygı da doğanın korunup geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti için her zaman saygılı ve güvenli politika izlemekle mümkündür. Kısacası kalite; sürekli özen gösterilmesi ve gerçekleştirmek için çalışılması gereken beklenti, ihtiyaç ve inançların bütünüdür.

Rekabette Üstünlük İçin Kalite Yönetim Sistemi

Akçelik Madencilik olarak, kaliteyi mecburiyet olarak gören hizmet anlayışımızı ISO standartlarında belgeledik. Madencilik sektöründeki başarımızı her geçen gün daha fazla coğrafi bölgeye ulaştırmanın ve sektörde örnek isim olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıyı da rekabette üstünlük sağlayarak gerçekleştirdik. Peki, ülkemizdeki dengeleri her an değişen ekonomik koşullar ve hızla gelişen teknolojiye uyum sağlamanın zorluğu karşısında rekabet nasıl sağlanır?

Bunun için şirketlerin doğru stratejiler belirlemesi ve hem kurum içinde hem de müşterileri ile şeffaf bir iletişim sürdürmesi gerekir. Bu da “kalite yönetim sistemi” ile mümkündür.

Başarı için ihtiyaçlar doğrultusunda performansın sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

Koşullar ne olursa olsun her zaman kaliteli ürün ve hizmet sunmayı istemek,

Müşteri memnuniyeti ile ilgili sorumluluğu satış öncesinde ve sonrasında hissetmek firmaların diğerleri arasından sıyrılmasını sağlar.

Kalite Yönetim Sisteminin Kazandırdıkları

İç ve dış müşterilerle olan iletişim güçlendirilerek müşteri memnuniyeti ve güveni sağlanır,

Sürekli gelişim sağlanması sonunda etkili rekabet imkânı doğar,

Kayıplar en aza indirilir, kaynak israfı azaltılır, maliyetler denetim altına alınır,

Hem zaman kullanımında hem de kaynaklarda verimlilik ve kârlılık arttırılır,

Çalışanlarda yüksek motivasyon ve kurum kültürüne bağlılık sağlanır.

AKÇELİK HOLDİNG ve bağlı grup şirketleri, en üst düzey yöneticisinden tüm çalışanlarına kadar kalite yönetim sisteminin ilkelerini benimseyerek çalışmalarına devam etmektedir.