Akçelik Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından Duyuru

Akçelik Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığından 


İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 200719 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan Şirketimizin, 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 09.11.2023 Perşembe günü, saat 11.30’da Balmumcu Mah. Hacı Arif Bey Sok No:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

2022 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tabloları toplantı tarihinden 15 gün evvel şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır. Temsilci gönderilmesi durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş vekâletnamenin Şirkete 09.11.2023 tarih saat 11.30’a kadar genel kurulun yapılacağı adrese ibrazı gereklidir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz ve ilan olunur.